logo

w Sejmiku

Jerzy Leszczyński (8154 głosów) – marszałek województwa podlaskiego

Cezary Cieślukowski (7226 głosów)

Mikołaj Janowski (7073 głosów)

Mieczysław Bagiński (6348 głosów)

Stefan Krajewski (6241 głosów) – członek zarządu

Bogdan Dyjuk (5463 głosów) – członek zarządu

Walenty Korycki (5427 głosów)

Włodzimierz Szypcio (3128 głosów)