logo

Nasi przedstawiciele

- w Semiku Województwa Podlaskiego

  • Mieczysław Bagiński
  • Cezary Cieślukowski
  • Bogdan Dyjuk – członek zarządu
  • Mikołaj Janowski
  • Walenty Korycki
  • Stefan Krajewski – członek zarządu
  • Jerzy Leszczyński – marszałek województwa podlaskiego
  • Włodzimierz Szypcio