logo

Stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej

Stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 odebrało z rąk wicewojewody podlaskiego Wojciecha Dzierzgowskiego blisko 150 uczniów. To wyróżnienia dla najzdolniejszych i najbardziej pracowitych młodych ludzi.

16 grudnia br. akademię, prowadzoną przez uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku rozpoczął koncert w wykonaniu Zespołu Kameralnego Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku. Następnie o głos został poproszony wicewojewoda podlaski, który pogratulował uczniom wysokich osiągnięć w nauce oraz życzył kolejnych sukcesów w dalszych latach edukacji. Podkreślił, że uzyskane wyróżnienie jest bodźcem do podejmowania nowych wzywań naukowych i rozwijania swoich zainteresowań.

Podczas uroczystości zostały również wręczone 24 odznaczenia państwowe. Wicewojewoda podlaski udekorował odznaczonych Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę, Medalami Srebrnymi za Długoletnią Służbę, Medalami Brązowymi za Długoletnią Służbę.

Wicewojewoda podlaski wspólnie z Podlaskim Kuratorem Oświaty Jerzym Kiszkielem wręczył 114 stypendystom dyplomy Prezesa Rady Ministrów i 30 stypendiów Ministra Edukacji Narodowej z województwa podlaskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniowi szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymywać tylko jeden uczeń w danej szkole.

Kandydatami do stypendium Ministra Edukacji Narodowej byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne jako laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju bądź laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe.