logo

Konferencja – „Podlasie na eksport”

Konferencja (15.12.2014) pod hasłem „Podlasie na eksport” była okazją do zapoznania się z uwarunkowaniami prawnymi, gospodarczymi i kulturowymi mającymi wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw na różnych rynkach oraz wpływającymi na pozycję konkurencyjną tych podmiotów.

W tym wydarzeniu wziął udział wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, który podkreślił potencjał eksportowy, innowacyjny i inwestycyjny naszego regionu. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Białymstoku, działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zorganizowało konferencję, która pozwoliła na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów biznesowych.

Uwzględniając potrzeby potencjalnych inwestorów poruszone zostały również kwestie związane z atrakcyjnością terenów inwestycyjnych dostępnych w województwie podlaskim.

Wydarzenie jest realizowane w związku z projektem systemowym Ministra Gospodarki, pod nazwą „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE” w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl