logo

10-lecia Stowarzyszenia Edukacyjno-Pomocowego „Empatia”

14 grudnia br. Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „Empatia” w Łomży działające przy Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży obchodziło swój jubileusz 10-lecia istnienia. Uczestnicy spotkania stanowili liczną grupę, która spotkała się, aby wspólnie podsumować minione lata działalności i wyznaczyć plany na przyszłość.

Wśród zaproszonych gości był wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, który podziękował Prezes Stowarzyszenia Edukacyjno-Pomocowego „EMPATIA” w Łomży Bożenie Jabłońskiej za lata pracy na rzecz rodzicielstwa zastępczego i wręczył pamiątkowy grawerton z okazji jubileuszu.  Wicewojewoda podlaski przekazał uczestnikom  życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2015 Roku.

Uroczystość jubileuszową połączono ze spotkaniem wigilijnym. Jego Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Bronakowski pobłogosławił opłatki i następnie wszyscy podzielili się nimi, przekazując sobie najserdeczniejsze życzenia. Były kolędy, wspólnie śpiewane, wigilijne dania, zabawy dla dzieci, mikołaj, który rozniósł prezenty.

Część artystyczną zaprezentowały dzieci z rodzin zastępczych, przygotowaną pod okiem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Ksiądz Kanonik Andrzej Godlewski, samorządowcy, sędziowie sądów rodzinnych z Łomży, Zambrowa, Grajewa, dyrektorzy jednostek pomocy społecznej, przyjaciele Centrum Pieczy Zastępczej, rodziny zastępcze i dzieci.

Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „Empatia” w Łomży w kwietniu 2004 roku zostało założone z inicjatywy ówczesnego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Łomży i rodzin zastępczych aby rozwijać i wspierać rodzicielstwo zastępcze. Od 2012r. Stowarzyszenie współpracuje z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, z każdym rokiem wzbogaca formy działalności na rzecz dziecka i rodziny. Dzięki tej współpracy Łomża i sąsiednie powiaty mogą poszczycić się dobrze funkcjonującym systemem pieczy zastępczej.

Integracja rodzin zastępczych organizowanych przez Stowarzyszenie tj. okazjonalne spotkania, wyjazdowe warsztaty terapeutyczne, szkolenia powodują, że grupa rodzin zastępczych z Łomży, powiatu łomżyńskiego, powiatu zambrowskiego, powiatu grajewskiego i powiatu kolneńskiego jest coraz bardziej liczna, a przez to więcej dzieci znajduje pomoc i opiekę w rodzinie zastępczej.

Źródło: PUW, www.cpz.bip.lomza.pl