logo

Mieczysław Baszko z PSL nowym marszałkiem województwa

Mieczysław Baszko z PSL, w minionej kadencji wicemarszałek regionu, wybrany został w poniedziałek (8.12.2014) na stanowisko marszałka województwa podlaskiego. Sejmik wybrał też swego przewodniczącego, a także po dwóch wicemarszałków i członków zarządu.

Dziękując za wybór, nowy marszałek województwa przypominał, że w samorządzie (różnych szczebli) pracuje od dwudziestu lat. Mówił, że „praca dla ludzi to bardzo wielka odpowiedzialność”. „Człowiek jest najważniejszy. To w samorządzie zaczyna się Polska i o niej trzeba pamiętać” – mówił Baszko.

Powiedział też m.in. jak ważne jest dla regionu wykorzystanie funduszy unijnych w nowej perspektywie unijnej. „Bo nam nikt nie przebaczy, że województwo podlaskie zatrzymało się. Ono musi się rozwijać” – powiedział nowy marszałek Podlaskiego. Prosił, by dyskusje w sejmiku były merytoryczne i obiecywał, że drzwi do jego gabinetu będą dla radnych zawsze otwarte.

Baszko w wyborach do sejmiku województwa podlaskiego uzyskał najlepszy wynik; oddano na niego ponad 16,3 tys. głosów.

Nowy marszałek ma 53 lata, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej (Lubelskie), ukończył też studia podyplomowe w zakresie zarządzania i organizacji. W latach 1985-2008 pracował w szkołach jako nauczyciel.

Do PSL wstąpił w 1996 r. Od siedmiu lat jest prezesem partii w powiecie sokólskim i wiceprezesem wojewódzkim. Drugą kadencję zasiada w Radzie Naczelnej PSL.

Karierę samorządową rozpoczął w 1994 r. jako radny miejski miasta Sokółka (wtedy jeszcze niezależny). Z list PSL w 2002 r. został wybrany na radnego powiatu sokólskiego, funkcję tę pełnił przez dwie kadencje. Następnie powierzono mu mandat radnego sejmiku województwa podlaskiego.

Baszko w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego najpierw pełnił funkcję członka zarządu województwa podlaskiego, w kolejnej kadencji został wybrany na wicemarszałka. Nadzorował Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Mienia i Geodezji oraz Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich oraz mienia i geodezji.

Ponadto w skład nowego zarządu weszło dwóch kandydów PSL: Jerzy Leszczyński, wicedyrektor podlaskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Bogdan Dyjuk, przewodniczący sejmiku minionej kadencji.

Źródło: www.radio.bialystok.pl
Fot: www.poranny.pl