logo

V Powiatowy Konkurs Plastyczny

W Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży odbyło się podsumowanie V Powiatowego Konkursu Plastycznego pod tytułem „Hanka Bielicka w oczach dzieci”. Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań twórczością sceniczną i kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.

Na uroczystość przybyły dzieci  z całego powiatu łomżyńskiego wraz z nauczycielami i opiekunami. Gościem spotkania był również  wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, który przekazał gratulacje wszystkim przedszkolakom i uczniom nagrodzonym i wyróżnionym w konkursie , a nauczycielom oraz instruktorom podziękował za profesjonalne przygotowanie uroczystości.

– Drodzy młodzi ludzie, posiadacie wiele talentów, które rozwijajcie w swoich szkołach. Doceniam pracę nauczycieli, rodziców, którzy organizują życie poza szkołą, pomagając Wam realizować  Wasze  pasje – powiedział  wicewojewoda podlaski.

Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I – III i klasy IV – VI. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych artystów. W każdej kolejnej edycji na szczeblu placówek oświatowych bierze udział kilkuset uczniów, na etap powiatowy wpływa ponad 100 prac. Formuła konkursu polega na stworzeniu pracy plastycznej zainspirowanej postacią sławnej łomżynianki – Hanki Bielickiej. Siedemdziesiąt trzy prace zostały nagrodzone. Wicewojewoda podlaski przekazał wszystkim wyróżnionym listy gratulacyjne oraz książki.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy mogli obejrzeć wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych, podziwiając talent i inwencję twórczą ich autorów.

Oprawę wokalno-muzyczną gali przygotowała Pani Magdalena Sinoff z Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych.