logo

Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

W Łomży odbyły się uroczyste Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Z okazji Jubileuszu 95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża  odznaczono zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, wolontariuszy i działaczy tej organizacji.

Podczas uroczystości wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski wręczył odznaczenia państwowe   za zasługi na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa .  Srebrnym Krzyżem Zasługi  udekorował Pana  Grzegorza  Szymona  Piątka , Pana  Tomasza  Grądzkiego oraz Pana Sylwestra  Pardę , zaś Brązowym Krzyżem Zasługi Pana  Andrzeja  Dobrowolskiego oraz  Księdza  Grzegorza  Kosiorka .

Wicewojewoda podlaski wręczył także Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi w rozwoju oświaty dla Pani Anny Krajewskiej – opiekuna  Szkolnego Koła PCK w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży. Zabierając głos wicewojewoda podlaski podziękował   honorowym   dawcom krwi, wolontariuszom za  wspaniałą postawę i bezinteresowną pomoc, za  dzielenie   się cząstką siebie,  by ratować życie innym. Podkreślił także, że dzisiejsze obchody to szczególne święto wyjątkowych ludzi.

Polski Czerwony Krzyż  obchodzi Dni Honorowego Krwiodawstwa na terenie całej Polski od 1958 roku. W 2013 roku na terenie powiatu łomżyńskiego krew oddało 7336  osób, a w 2014 roku było już niemal 7600 donacji. Blisko połowa oddań krwi dokonywana jest poza siedzibą RCKiK w ambulansie lub podczas akcji pobrań organizowanych w różnych miejscowościach regionu, parafiach, zakładach pracy i szkołach.

Źródło: PUW, www.pck.pl