logo

Podlaskie Forum Bydła

Hodowcy bydła, producenci mleka, wystawcy, naukowcy z rolniczych uczelni wyższych wzięli udział w Podlaskim Forum Bydła. Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali o hodowli i chowie bydła oraz o rynku mleka i zbliżającym się uwolnieniu kwot mlecznych.

Podlaskie Forum Bydła, które na stałe zagościło w kalendarzu mlecznych wydarzeń było także okazją do zapoznania się z ofertą firm działających w branży.

W tym wydarzeniu uczestniczył wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, który zabierając głos zwrócił się do uczestników słowami:

– Cieszę się, że mogę osobiście wziąć udział w forum. Uważam, że to spotkanie jest udane pod względem naukowym i również nowych osiągnięć, które są niezmiernie ważne w tym kierunku produkcji, w którym dominujemy na świecie a województwo podlaskie w Polsce jest zdecydowanym jego liderem. A stało się to wszystko dzięki producentom rolnym, zakładom przetwórczym, których właścicielami są rolnicy i to zasługuje na szacunek oraz uznanie.

Jędrusiowa Zagroda w Piątnicy na dwa dni stała się mleczną stolicą Polski. Pierwszego dnia dr Krzysztof Słoniewski z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka poprowadził bardzo ciekawy panel zatytułowany: „Mleko prawdę Ci powie – o żywieniu i stanie zdrowia Twoich krów”. Polska Federacja chce dostarczać hodowcom nowe rozwiązania służące do zarządzania stadami bydła, a wykłady w Piątnicy były wstępem do dyskusji w tej sprawie.

Drugiego dnia dominował rynek mleka. Marta Skrzypczak analityk BGŻ, dr Andrzej Parzonko i Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska analizowali obecną sytuację rynkową, przedstawili perspektywy i możliwości produkcyjne rolników i branży przetwórczej.

Źródło: www.pfhb.pl