logo

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Wolontariuszy

Na co dzień niedostrzegalni, ale bardzo pomocni. Tacy właśnie są wolontariusze Caritas Diecezji Łomżyńskiej, którzy już po raz 12 zgromadzili się na Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych i Wolontariuszy zorganizowanym pod hasłem „Wolontariusz twoim przyjacielem”.

W obchodach wziął udział wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, który w swoim wystąpieniu przekazał wyrazy uznania i szacunku wolontariuszom za ich bezinteresowną pomoc oraz wsparcie.

– Wszystkim wolontariuszom gratuluję osiągnięć, które wynikają z Państwa codziennej działalności i przynoszą Państwu satysfakcję. Pragnę serdecznie podziękować Państwu za promowanie idei wolontariatu, za zachęcanie innych i tworzenie ciepłej atmosfery wokół ludzi.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jego Ekscelencja Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Podczas obchodów odbył się przegląd występów artystycznych Szkolnych Kół Caritas „zgadnij, kim jestem”.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest w dniu 5 grudnia. W Polsce jest to święto około 7 milionów Polaków, którzy poświęcają swój wolny czas na pomoc osobom chorym, starszym, samotnym, niepełnosprawnym i ubogim, jak również bezinteresownie wspierają organizacje pozarządowe.

Jak mówi ks. Andrzej Mikucki, dyrektor łomżyńskiego Caritas, z roku na rok grono wolontariuszy wciąż się powiększa. Osoby działające w wolontariacie to zarówno dzieci, młodzież jak też osoby starsze. Najmłodsi zrzeszeni są między innymi w ponad 130 szkolnych kołach Caritas.  Jest ich już przeszło 6 tysięcy. Do pomocy chętnie włączają się także osoby dorosłe, skupione wokół parafialnych zespołów Caritas. Tworzą one grono przeszło tysiąca wolontariuszy.

Praca wolontariuszy skupia się przede wszystkim na wolontariacie akcyjnym. Osoby te uczestniczą w różnego rodzaju zbiórkach żywności i darów dla osób potrzebujących.  Każdy wolontariusz ma również swoje stałe zadania, do których należy między innymi pomoc osobom starszym oraz niepełnosprawnym, a także odwiedzanie osób chorych, przebywających w łomżyńskim hospicjum. Wolontariusze chętnie uczestniczą również w koloniach, gdzie prowadzą zajęcia jako wychowawcy.

Źródło: www.lomzynskie24.pl

Zdjęcia www.lomza.caritas.pl