logo

Nasz kandydat do Senatu w okręgu 59🍀 w wyborach 13 października!

Szanowni Państwo,

Z urodzenia jestem Łomżyniakiem, z wyboru Kurpiem, a z pasji Samorządowcem.

Od ponad 40 lat z żoną Jadwigą tworzymy szczęśliwy związek. Mam dwoje dzieci i czworo wnucząt.

Po ukończeniu Akademii Rolniczo –Technicznej w Olsztynie moje życie zawodowe na długi czas związało się z Gminą Zbójna, którą przez 38 lat z sukcesami zarządzałem. W tym czasie pełniłem i pełnię szereg innych funkcji:

  • Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Województwa Podlaskiego – 4 kadencje;
  • Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łomży – 3 kadencje;
  • Wiceprzewodniczącego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 3 kadencje;
  • Radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego – 2 kadencje;
  • Aktywnie działam w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Moje wartości to Bóg, Ojczyzna, Rodzina, Człowiek. Jestem gotów do pracy jako Senator RP dla rozwoju Kochanej Ojczyzny i naszych „Małych Ojczyzn”.

Moje cele:

  • EMERYTURA BEZ PODATKU
  • DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCY
  • DOSTĘPNA SŁUŻBA ZDROWIA
  • DOBRE WARUNKI DLA ROLNICTWA
  • CZYSTE POWIETRZE – ENERGIA ODNAWIALNA