logo

Odeszła śp. dr Alina Szepelska

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o odejściu pani dr Aliny Szepelskiej, nauczyciela akademickiego Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży. Śp.dr Alina Szepelska była kandydatką Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmiku Województwa Podlaskiego w wyborach samorządowych 2018.

Dr Alina Szepelska była związana z uczelnią od 2008 roku. Rok wcześniej obroniła pracę doktorską „Poradnictwo zawodowe dla młodzieży ponadgimnazjalnej (studium przypadku regionu podlaskiego)”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. M. Juchnowicz (SGH).

Była autorką wielu publikacji naukowych, których tematyka dotyczyła rynku pracy, kształcenia ustawicznego, nierówności społecznych, rozwoju regionalnego, kapitału społecznego. Interesowała ją sytuacja lokalnych liderek, przedsiębiorczych kobiety ze wsi. Była członkinią Narodowego Forum Doradztwa Kariery, nauczycielem akademickim, nauczycielem przedmiotów ekonomicznych w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, szkolnym doradcą zawodowym, kierownikiem praktyk, ekspertem Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży, doradcą zawodowym w projektach unijnych realizowanych m.in. przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Białostocką Fundację Kształcenia Kadr.

Uczestniczyła w międzynarodowej wymianie kadry akademickiej, goszcząc w Bilecik Sheikh Edebali University w Turcji oraz w Klaipeda State College na Litwie.

Prowadziła warsztaty z doskonalenia kompetencji osobistych, w tym komunikacji społecznej, asertywności i budowania poczucia własnej wartości, takie jak: „Akademia Studenckiej Aktywności”. Jako dr nauk ekonomicznych ze specjalnością: ekonomia rynku pracy, wychowała kilka pokoleń absolwentów naszej uczelni. Była ich wykładowcą, doradcą zawodowym, trenerem personalnym. Zawsze otwarta na problemy studentów, zaangażowana w proces ich kształcenia, przekazująca zdobytą wiedzą i olbrzymie doświadczenie praktyczne w sposób niezwykle merytoryczny.  

Dr Alina Szepelska urodziła się 3 maja 1974 roku, zmarła po nagłej i ciężkiej chorobie 9 marca 2019 roku.


Rodzinie zmarłej składamy najszczersze kondolencje.
Uroczystości pogrzebowe dr Aliny Szepelskiej odbędą się w czwartek, 14 marca 2019 r. w Kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży o godz. 13:00.

Źródło:www.pwsip.edu.pl