logo

Forum Ekonomiczne w Krynicy. Eksperci, samorządowcy i politycy dyskutowali m.in. o roli samorządu i państwa

2

Polityka regionalna, wymiana poglądów i doświadczeń liderów samorządowych Europy Środkowo-Wschodniej, a także kompetencje samorządu i państwa – w Krynicy, w ramach Forum Ekonomicznego odbyło się  Forum Regionów poświęcone, w całości tematyce regionalnej i samorządowej. W panelach dyskusyjnych dotyczących rozwojowi współpracy pomiędzy państwem i samorządem brali udział przedstawiciele rządu, władz samorządowych i eksperci. Województwo podlaskie podczas XI Forum Regionów w Krynicy reprezentował Członek Zarządu Stefan Krajewski, który został zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym ph. „Państwo i samorząd – kierunki rozwoju”. W tej części debaty udział wzięli również Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ukrainy Oleg Syniutka.

Jak podkreślał marszałek Krajewski, dyskusję poświęconą podziałowi kompetencji pomiędzy państwem a samorządem zdominował temat reformy szkolnictwa.
Pani Minister Zalewska  podkreślała zalety wprowadzonej reformy, natomiast ze strony samorządowców jest mnóstwo wątpliwości i pytań m.in. dotyczących  tego co robić w przypadku małych szkół wiejskich, gdzie nie można łączyć klas, gdzie nie można likwidować małych szkół – mówił Stefan Krajewski –  Co dalej z budynkami po wygaszanych gimnazjach w małych miejscowościach, które  w spadku po reformie otrzymają pustostan do utrzymania? Duże miasta nie będą miały problemy z zagospodarowaniem tych budynków, ale  mniejsze miejscowości już tak.

W panelu „Państwo i samorząd – kierunki rozwoju” wziął też udział przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej  Ukrainy Oleg Syniutka.
Na Ukrainie w tej chwili trwa dyskusja na temat podziału kompetencji pomiędzy samorządem a państwem w kwestii szkolnictwa – mówił Stefan Krajewski – Oleg Syniutka słusznie zauważył, że samorządy przykładają większą wagę do inwestycji w zarządzane przez nich mienie niż państwo. Jako przykład podał budynki szkół – te podlegające samorządom są często remontowane, unowocześniane i zadbane, tych inwestycji brakuje w szkołach państwowych.

Stefan Krajewski podsumowując dyskusję podkreślił, że reforma szkolnictwa jest bardzo pozytywnie przedstawiana przez jej autorów, natomiast jej ciężar w ogromnej części spada na barki samorządu.
Odnoszę wrażenie, że próbuje się pokazać, że to co jest w tej reformie dobre to zasługa rządu, a jeśli się cos nie udaje to samorząd będzie pokazywany jako ten który nie dał rady.

 

Forum Ekonomiczne w Krynicy – Zdrój odbyło się już po raz dwudziesty siódmy.
Od 2007 r. jego integralną częścią jest Forum Regionów – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej z biznesem i środowiskiem naukowym. Forum Regionów to okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów.

Wśród tematów poruszonych podczas XI Forum Regionów (5-7 września 2017) były m.in.: atrakcyjność inwestycyjna, bezpieczeństwo energetyczne w regionach, innowacyjność, dyplomacja publiczna, współpraca międzyregionalna i transgraniczna, rewitalizacja, finanse, rozwój regionów nadmorskich, zrównoważony rozwój, współpraca biznesu i samorządu.

 

Źródło: www.wrotapodlasia.pl
fot. Marcin Nawrocki UMWP