logo

Samorzadowcy zgromadzeni na Forum przyjęli Manifest Podlaski

250 samorządowców z całego regionu uczestniczyło dziś, 26 kwietnia w Forum Samorządowym Województwa Podlaskiego Nic o Nas bez nas. w trakcie obrad samorządowcy przyjęli Manifest Podlaski. Nikt z przedstawicieli strony rządowej nie przyjechał na Forum.

– Dzisiejsze spotkanie to efekt powołanego 2 tygodnie temu komitetu protestacyjnego – powiedział po powitaniu wszystkich uczestników Mirosław Lech, wójt gminy Korycin i przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Podlascy samorządowcy: Mirosław Lech, wójt Korycina i przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego i przedstawiciel Związku Województw RP; Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i przedstawiciel Unii metropolii polskich; Czesław Renkiewicz prezydent Suwałk i przedstawiciel Związku Miast RP oraz Jan Zalewski, starosta Siemiatycki i przedstawiciel Związku Powiatów RP postanowili wspólnie zaprotestować przeciwko planom rządu i zapowiadanym zmianom, które zmogą spowodować marginalizację roli samorządów. We wtorek 18 kwietnia wspólnie podpisali deklarację powołującą do życia Podlaski Samorządowy Komitet Protestacyjny.

Zorganizowanie Forum i debaty wokół hasła”Nic o Nas bez Nas” stało się naturalną konsekwencją.
– Nie zawsze interes partii jest interesem państwa – mówił Mirosław Lech i deklarował cheć rozmowy z rządem, mówiąc, ze „Polska takich debat potrzebuje”. Jednak mimo zaproszenia skierowanego do premier Szydło i do ministrów, na Forum nie pojawili się przedstawiciele rządu.

– Po latach ciężkiej, żmudnej, często bardzo odpowiedzialnej pracy dowiadujemy się, że jesteśmy grupą ludzi, która komuś przeszkadza. Nie szanowanie nas, oznacza nie szanowanie mieszkańców. – powiedział Tadeusz Truskolaski. – Kult jednostki był już kiedys potępiony i obecny kult jednostki też będzie kiedyś potępiony.

– Na początku spotkania obejrzeliście Państwo film, pokazujący jak rozwijało się nasze województwo. Ono zmieniało się głównie dzięki pracy ludzi stąd, a nie z centrali. Samorząd województwa współpracuje z rządem, z innymi samorządami i z pomocą funduszy unijnych stara się zmieniać rzeczywistość na lepszą – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński – a wszyscy jesteśmy zaniepokojeni zmianami, jakie zapowiada rząd.

– Nie byłoby dzisiejszej Polski, bez ogromnego wysiłku samorządów – Czesław Renkiewicz przytoczył słowa lecha Kaczyńskiego z 2009 r. ze spotkania z samorządowcami i dodał- Przez całe lata traktowano nas lepiej lub gorzej, ale zawsze po partnersku, a teraz sie nas posądza o najgorsze.

– Wiele jest obaw i to niestety uzasadninionych, a pełna sala wskazuje, że trzeba było taką debatę zorganizować – podsumował Jan Zalewski.

Po wystąpieniach organizatorów odczytany został Manifest Podlaski i przyjęty przez aklamację. Samorządowcy składali podpisy pod deklarają po debacie.
Po przyjęciu Manifestu nastąpiła właściwa debata i wystapienia gości zaproszonych.

W Manifeście czytamy:

„Dzisiaj już wyraźnie widzimy, że dzialania rządu premier Beaty Szydło prowadzą do marginalizacji samorządu w Polsce. Samorząd, który ustawą z 1990 roku uzyskał swą podmiotowość i niezależność, po latach skutecznego działania, staje przed utratą własnej tożsamości.

Z wielu wypowiedzi przedstawicieli rządu słyszymy o nowych pomysłach na funkcjonowanie samorządu. Jednak kierunek proponowanych zmian jest jeden – centralizacja władzy i środków na realizacje projektów bliskich mieszkańcom. Nie zgadzamy się, aby o naszych lokalnych sprawach decydowali ludzie w Warszawie. Tak już kiedys było. Wielu z nas doskonale pamięta ten mroczny okres historii. Chcemy aby samorząd – tak, jak przez ostatnie 27 lat – był blisko ludzkich spraw. Centralne planowanie to niszczenie lokalnych społeczności. Decyzje dotyczące naszych małych ojczyzn powinny być podejmowane w gminach, miastach i powiatach, blisko ludzi.

Władza obawia się głosu mieszkańców, dlatego próbuje narzucić swoje partyjne reguły gry – bez konsultacji, w chaosie informacyjnym i legislacyjnym. Autonomiczny i kreatywny samorząd chce wtłoczyc w ramy partyjnego myślenia. Planowane zmiany w ordynacji samorzadowej znacznie zmniejszą skuteczność działania lokalnych wspólnot, a poprzez sztuczne ograniczenie konkurencji wyborczej, ograniczą wpływ mieszkańców na wybór władz lokalnych. Mieszkańcy województwa podlaskiego chcą dla swoich miast i gmin wybierać menedżerów spośród najlepszych kandydatów, a nie sposród kandydatów narzuconych przez partie polityczne. Zmiany, które mają zostac wprowadzone, znacznie ograniczą, opartą na zasadach demokracji, konkurencję wyborczą, sztucznie eliminując sprawdzonych i znanych ze swej skuteczności samorządowców.

Głośno i wyraźnie sprzeciwiamy sie działaniom rządu premier Beaty Szydło i większości parlamentarnejniszczącym podmiotowość samorządu. Planowane zmiany odbija się negatywnie na jakości i skuteczności samorzadu. Zapraszamy do współdziałania samorzadowców w całej Polsce, wszystkich przyjaciół samorządu, dla których wazne są wartości demokratyczne oraz którym bliska jest Polska lokalna.

My, samorzadowcy wywodzący sie z różnych środowisk politycznych, których łączy troska o lokalne społeczności, sprzeciwiamy się centralizacji i ograniczaniu demokratycznej konkurencji wyborczej. Mówimy zdecydowanie w imieniu mieszkańców i swoim: 

Nic o Nas bez Nas”

 

Źródło: www.wrotapodlasia.pl