logo

Spotkanie członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego

24 lutego 2017 roku w sali  bankietowej przy ulicy Fabrycznej odbyło się ostatkowe spotkanie członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Spotkanie otworzył Józef Dąbrowski Prezes Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Zambrowie. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania Hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Następnie Jóżef Dąbrowski powitał przybyłych gości: Posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Mieczysława Baszko, Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Stefana Krajewskiego, Starostę Powiatu Zambrowskiego Roberta Rosiaka, Radnych Powiatu Zambrowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego Sławomira Barana, Członka Zarządu Powiatu Zambrowskiego Kazimierza Dmochowskiego i członka komisji Edwarda Lipińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Zambrów Piotra Tyszkę, Prezesa Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zenonę Zalewską, Członkowie Forum Młodych Ludowców wraz z wiceprezes Anną Rytelewską, Prezes Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Łomży Tomasza Chojnowskiego, rolników, przedsiębiorców na czele ze Starszym Cechu Waldemarem Gromkiem, dyrektorów placówek oświatowych oraz Dyrektora Zakładu Mleczarskiego „Mlekpol” w Zambrowie Jacka Werpachowskiego.

Zabrani uczcili pamięć Antoniego Słabego – Honorowego Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Zarządu Powiatowego w Zambrowie.

Jako pierwszy głos zabrał poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, który podsumował okres współrządzenia z Platformą Obywatelską i ostatnie wybory parlamentarne. Przypomniał reformy, które został wprowadzone przed zakończeniem kadencji, m.in. tzw. kosiniakowe. W jego opinii najgorszy okres Polskie Stronnictwo Ludowe ma już za sobą a najbliższym sprawdzianem dla partii będą przyszłoroczne wybory samorządowe. Europoseł zwrócił uwagę też na zagrożenia dla demokracji, które wprowadzane są przez partię rządzącą. Wśród nich wymienił m.in. wprowadzenie dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz możliwe zastosowanie w następnych wyborach samorządowych jednej tury wyborów.

Głos zabrał także poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Mieczysław Baszko i marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński. Następnie głos zabrał członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, który skrytykował centralizowanie władzy przez partię rządzącą. Jako ostatni przemawiał Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak, który podkreślił że żyjemy w trudnych czasach weryfikujących wyznawane wartości. Obecnym życzył wytrwałości, cierpliwości i trzymania się swoich zasad.

Nie zabrakło też komentarza posła do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski do aktualnej sytuacji na ryku oraz perspektyw na najbliższe lata.

Źródło i zdjęcia: zambrowiacy.pl