logo

Podziękowania za wspólny udział w XII Kongresie PSL

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Bardzo Wam dziękuję za  wspólny udział w XII Kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego. To  wielkie święto i największe  wydarzenie w życiu naszej partii. Podsumowaliśmy prawie roczną kampanię sprawozdawczo-wyborczą, która toczyła się od poziomu gminy, przez powiaty do województwa. W każdym miejscu spotykali się prawdziwi Ludowcy.

Dziękuję za tę kampanię, dziękuję, że byliście na Kongresie, dziękuję za każde słowo wsparcia, jakie od Was otrzymywałem i otrzymuję cały czas. Ktokolwiek miał jeszcze wątpliwości co do kondycji Polskiego Stronnictwa Ludowego,  mógł w Jachrance  zobaczyć ilu nas tam było i z jakim entuzjazmem tam przyjechaliśmy. Tu jest prawdziwy ruch ludowy! To Wy jesteście prawdziwymi Ludowcami i żadne zaklęcia naszych przeciwników  tego nie zmienią.

Dzięki Kongresowi jestem przekonany, że jest w nas niezwykła moc, która zmieni kraj. My Ludowcy służyliśmy i służymy Polsce. Nasz zapał  tak pięknie pokazany na Kongresie musimy przełożyć na dalszą ciężką pracę w kampanii samorządowej. Nie dla siebie, nie dla własnych ambicji, ale dla Polski. Bo Polska potrzebuje mądrych gospodarzy, a takich ma Polskie Stronnictwo Ludowe.

Koleżanki i Koledzy,

Przyjęty przez nas na Kongresie program PSL jest niezwykle ważny dla naszych działań. Bardzo proszę o przedstawianie go najszerzej jak to możliwe. Program można pobrać w tym miejscu: PROGRAM PSL SOLIDARNY ROZWÓJ.

Szczęść Boże.

Władysław Kosiniak-Kamysz