logo

Pierwsze posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w kadencji 2016-2020

W dniu 24.11.2016 odbyło się I posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego województwa podlaskiego w kadencji 2016-2020. Zgodnie ze Statutem PSL skład Zarządu Wojewódzkiego został powiększony o: Mieczysława Kazimierza Baszko, Barbarę Bielawską i Natalię Rajewską.

Na wniosek Prezesa ZW wybrano następujący skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego:

1.  Stefan Krajewski – Prezes

2.  Wojciech Grochowski – Wiceprezes

3.  Jerzy Leszczyński – Wiceprezes

4.  Mieczysław Kazimierz Baszko – Wiceprezes

5.  Tomasz Chojnowski – Sekretarz

6.  Mikołaj Janowski – Skarbnik

7.  Sławomir Baran

8.  Krzysztof Chlebowicz

9.  Marian Chmielewski

10. Andrzej Daniszewski

11. Jerzy Dobkowski

12. Leszek Gruchała

13. Andrzej Mieczkowski

14. Maciej Miszkiel

15. Natalia Rajewska

16. Stanisław Szleter

17. Jan Zalewski

18. Wiesław Żyliński

Władze podlaskiego PSL.