logo

Dożynki Województwa Podlaskiego w Szumowie – 28 sierpnia 2016 r.

Dożynki Wojewódzkie, zorganizowane zgodnie z narodową tradycją przez Marszałka Województwa Podlaskiego i Wójta Gminy Szumowo oraz Gminny Ośrodek Kultury odbyły się w niedzielę 28 sierpnia w Szumowie. Uroczysta msza święta dziękczynna, dostojni goście, tradycyjne łamanie chleba powstałego z mąki z tegorocznych zbiorów, barwny korowód dożynkowych wieńców i pokaz tegorocznych plonów, a nawet wspaniałe wypieki i dania podlaskich gospodyń sprawiły, że Dożynki stały się doniosłym wydarzeniem całego województwa.

Licznie przybyli zaproszeni goście. Dostojnicy kościelni: Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, reprezentujący Arcybiskupa Jakuba – ks. Dr Anatol Szymaniuk; posłowie Mieczysława Baszko i Jacek Bogucki, wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski, gospodarz dożynek Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak oraz gospodarz – Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman.

Uroczystości rozpoczęły się w Białymstoku od nabożeństwa w Cerkwi pw. Zaśnięcia NMP, następnie w Szumowie, o godz. 12:00 w kościele pw. NMP Częstochowskiej odprawiona została Msza Święta. Potem barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami Szumowa. Podczas ceremonii dożynkowej na placu Wyzwolenia duchowni przekazali przesłanie biskupów i błogosławieństwo, następnie miały miejsce przemówienia gości i obrzęd dzielenia się chlebem.

Podczas dożynek tradycyjnie ważną rolę pełnią starostowie dożynkowi. W tym roku tę rolę pełnili państwo Ewa i Robert Truchel oraz Dorota i Mirosław Wildowicz, którzy przekazali Gospodarzowi Dożynek – Marszałkowi Województwa Podlaskiego – bochen chleba, upieczonego z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów.

– Symbolem dzisiejszego święta jest chleb upieczony z tego rocznych zbiorów – mówił Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Jako gospodarz województwa przyjmując chleb, jestem zobowiązany, by ze swojej pracy, z pracy nas wszystkich, tak dzielić tym chlebem, by go dla nas nie zabrakło.

Gmina Szumowo i powiat zambrowski to teren typowo rolniczy, gdzie jest bardzo intensywna produkcja mleka, także trzody chlewnej – dodał marszałek Leszczyński. – Myślę, że dobrym zwyczajem jest, że dożynki każdego roku odbywają się w różnych miejscach województwa.

– Dożynki wojewódzkie to dobry moment, by podziękować wszystkim rolnikom za to, że od lat ciężko pracujecie, że wykorzystywaliście i wykorzystujecie środki unijne w sposób właściwy, za to, że nie czekacie na pochwały, docenienie, ale pracujecie też po to, by rozwijać województwo podlaskie – powiedział Stefan Krajewski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

– Spotkaliśmy się na tej szumowskiej ziemi, by jak każe stara polska tradycja, podziękować Bogu i bliźnim: rolnikom, sadownikom i warzywnikom – mówił Jarosław Cukierman, wójt gm. Szumowo. – Bogu za to, że obdarzył nas tymi darami, a ludziom za to, że je z mozołem zbierają.

W części konkursowej imprezy rozstrzygnięte zostały liczne konkursy: na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”,  „Żniwa mogą być bezpieczne”, konkurs zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na „Najpiękniejszy ogródek przydomowy w gminie Szumowo”.

Dożynkom towarzyszyła wystawa płodów rolnych, maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, kiermasze produktów kulinarnych i żywnościowych. Dla dzieci zostało zorganizowane miasteczko zabaw. Bogaty program kulturalno-rozrywkowy oraz liczne atrakcje zapewniły przybyłym na imprezę niezapomniane przeżycia, a dzieciom pozwalały cieszyć się ostatnimi chwilami wakacji.

Około godziny 18:00 rozpoczęły się koncerty zespołów Wśród tegorocznych gwiazd, które wystąpiły na scenie, najbardziej oczekiwany i oklaskiwany był Krzysztof Krawczyk.

***

Komisja konkursowa decydująca o wyborze Najpiękniejszego Wieńca Dożynkowego bardzo wysoko oceniła poziom wieńców. Wieńce w kategorii tradycyjne nawiązują swą formą i materiałami, z jakich zostały wykonane, do dawnej podlaskiej tradycji. Z kolei nowoczesne wyróżniają się ciekawymi kompozycjami, głównie z atrybutami religijnymi i patriotycznymi.

W kategorii wieńców tradycyjnych nagrody otrzymali:

  1. Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za zajęcie I miejsca – wieniec Koła Gospodyń Wiejskich Studzianki, Gmina Wasilków.
  2. Nagrodę  Wójta Gminy Szumowo za zajęcie II miejsca – wieniec
    z miejscowości Pęchratka Polska, Gmina Szumowo.
  1. Nagrodę Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zajęcie III miejsca –  wieniec Powiatu Monieckiego reprezentowanego przez Zespół Knyszynianki.

W kategorii wieńców współczesnych nagrody otrzymali:

  1. Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za zajęcie I miejsca – wieniec z miejscowości Wyszomierz Wielki Rynołty.
  2. Nagrodę Wójta Gminy Szumowo za zajęcie II miejsca – wieniec z  miejscowości Zawyki, Gmina Suraż.
  3. Nagrodę Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zajęcie III miejsca – wieniec z miejscowości Szumowo, Gmina Szumowo.

Dożynkom towarzyszyła wystawa płodów rolnych, maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, kiermasze produktów kulinarnych i żywnościowych. Dla dzieci zostało zorganizowane miasteczko zabaw. Bogaty program kulturalno-rozrywkowy oraz liczne atrakcje zapewniły przybyłym na imprezę niezapomniane przeżycia, a dzieciom pozwalały cieszyć się ostatnimi chwilami wakacji.

Około godziny 18:00 rozpoczęły się koncerty zespołów Wśród tegorocznych gwiazd, które wystąpiły na scenie, najbardziej oczekiwany i oklaskiwany był Krzysztof Krawczyk.

Konkurs Żniwa mogą być bezpieczne

W czasie tegorocznych żniw pracownicy OIP Białystok i OR KRUS Białystok przeprowadzili 368 wizytacje prac polowych i transportu płodów rolnych, w których uczestniczyło 453 rolników i członków ich rodzin. W każdym przypadku przedstawiciel organizatora sporządzał kartę wizytacji oceniając stan bezpieczeństwa prowadzonych prac wg zasad opublikowanych w regulaminie konkursu. Po przeanalizowaniu kart z wynikami wizytacji komisja postanowiła nagrodzić rolników:

1. Grzegorz Przychodzień z Szumowa (Fundator nagrody – Marszałek Województwa)

2. Wojciech Lutostański z miejscowości Lutostan w gminie Łomża (Fundator nagrody – OIP Białystok)

3. Krzysztof Kunicki z miejscowości Krasowo Wielkie w gminie Nowe Piekuty (Fundator nagrody – OR KRUS Białystok)

„Wigory”

Podczas Dożynek Wojewódzkich Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego wręczył „Wigory”, statuetki przyznane za wieloletnią pracę w Komisji Konkursowej Podlaskiej AgroLigi oraz za wielki wkład w rozwój i promocję podlaskiego rolnictwa. Statuetki otrzymali: Mariusz Dawidziuk, Wojciech Iwaniuk, Andrzej Remisiewicz i Stefan Sołomianko oraz Piotr Tyszka za wielkie zaangażowanie i twórczą pracę na rzecz rozwoju podlaskiego rolnictwa oraz wkład w rozwój Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Źródło i więcej informacji: https://wrotapodlasia.pl