logo

Wojewódzkie Święto Ludowe w Wyszkach – relacja

29 maja br. w Wyszkach odbyło się Wojewódzkie Święto Ludowe połączone z VIII Gminnymi Dniami Papieskimi. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Andrzeja Apostoła, którą celebrował proboszcz Andrzej Ulaczyk. Po mszy Poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Jerzym Leszczyńskim i Członkami Zarządu Stefanem Krajewskim i Bogdanem Dyjukiem  złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego, Poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko, który podziękował wszystkim za przybycie, zaangażowanie w organizacje Święta Ludowego i Dni Papieskich oraz zaprosił wszystkich do wspólnego świętowania. Wszystkich zgromadzonych przywitał również wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski, który zaprosił na scenę Józefa Zalewskiego dyrektora biura NKW PSL, który odczytał list od Prezesa PSL Władysława Kosiniaka Kamysza a następnie prof. Adam Dobroński opowiedział kilka słów o historii Ruchu Ludowego.

Po oficjalnych wystąpieniach zasłużeni działacze otrzymali z rąk Prezesa ZW PSL, dyrektora biura NKW PSL medale im. Wincentego Witosa oraz odznaczenie Złota Koniczynka. Oficjalne uroczystości zakończyły się odśpiewaniem Roty i odprowadzeniem pocztów Sztandarowych.

Dalsza uroczystość związana była z Dniami Papieskimi i towarzyszącymi im zawodami sportowymi w której licznie wzięły udział dzieci i młodzież z Gminy Wyszki.