logo

Święto Ludowe – święto polskiego Ruchu Ludowego

Szanowni Uczestnicy Święta Ludowego!

Koleżanki i Koledzy! Mili Goście!

Historia obchodów Święta Ludowego sięga początków XX wieku. To Święto zawsze łączyło i nadal jednoczy naszą wielką ludowcową rodzinę. Dla wszystkich członków Polskiego Stronnictwa Ludowego ta wspólnota jest niezwykle istotna. To odróżnia PSL od innych partii.

W tym roku obchodzimy 90. rocznicę puczu majowego – przewrotu, który kosztował życie prawie 400 osób. Pamiętamy o tym haniebnym zamachu na wolność i demokrację, pamiętamy o jego ofiarach i skutkach dla Polski. Gdyby porównać tamte lata do obecnych, widać coraz wyraźniej, jak wiele jest podobieństw. Nam, jako Narodowi, nie wolno popełniać dzisiaj tych samych błędów, musimy wyciągać wnioski ze swojej historii. Obecna władza, upojona sukcesem, zapomniała o Konstytucji i o zasadach, jakimi kieruje się nasze Państwo.

Dlatego my – ludowcy – musimy tej władzy głośno i wyraźnie przypomnieć, że nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na deptanie nadrzędnych wartości w Polsce.

Ciągle stanowimy wielką siłę zdolną do wprowadzania pozytywnych zmian w kraju i zapewnienia lepszej przyszłości Polakom. Tę siłę i wspólnotę tworzy każdy z Was. Chlubimy się naszą historią i tradycją. Chlubimy się naszymi wartościami ludowymi, chrześcijańskimi i narodowymi. jednak autentyczną wielkość budujemy poprzez służenie ludziom i szacunek dla nich. Dla dobra Polski i jej wszystkich mieszkańców – działajmy jeden z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu. Tylko wspólnie zdołamy wykorzystać szanse i uniknąć zagrożeń, jakie niesie współczesny świat.

W Dniu Święta Ludowego głęboki szacunek oddajemy wszystkim Polakom. Szczególnie pamiętamy o tych, którzy przez lata budowali ruch ludowy i często doznawali z tego powodu krzywd i upokorzeń. Dziś odnawiamy przyrzeczenie służenia naszą codzienną pracą wszystkim grupom społecznym i zawodowym w Polsce. Służenia tak, aby Polska była rodziną rodzin. Ludowcy, bez względu na trudny czas, zawsze potrafili być razem. Dzięki tej umiejętności, jako partia, przetrwaliśmy 120 lat i będziemy obecni nadal. Zawsze wierni słowom Wincentego Witosa: „A Polska winna trwać wiecznie”. Tego Wam i sobie życzę.

Z ludowym pozdrowieniem

Władysław Kosiniak-Kamysz

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego