logo

2016 rokiem Feliksa Nowowiejskiego

Z inicjatywy PSL, Sejm ustanowił rok 2016 rokiem Feliksa Nowowiejskiego, wielkiego kompozytora, patrioty, autora muzyki do „Roty”.

– W 2016 roku przypada siedemdziesiąta rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego, a w roku 2017 sto czterdziesta rocznica jego urodzin. Ogromnie się cieszę, że Sejm na wniosek posłów PSL upamiętnił w ten sposób wielkiego Polaka i wybitnego kompozytora – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Muzyka Nowowiejskiego miała wpływ na całą kulturę europejską, a w szczególności polską. Nowowiejski skomponował m.in. Rotę do wiersza Marii Konopnickiej, która 15 lipca 1910 roku, w czasie pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem, została zaśpiewana po raz pierwszy przed pomnikiem Grunwaldzkim przez chóry pod batutą Feliksa Nowowiejskiego. Był autorem wielu pieśni patriotycznych, umacniając tym tożsamość́ narodową Polaków. W niepodległej Polsce brał czynny udział w tworzeniu i organizowaniu życia artystycznego II RP.

Wśród jego najwybitniejszych dzieł możemy wyróżnić m.in.: marsz Pod sztandarem pokoju, oratorium Powrót syna marnotrawnego, uwertura Swaty polskie, Poematy symfoniczne, Oratorium Znalezienie Świętego Krzyża ze słynnym Parce Domine, Oratorium Quo vadis, Pieśń́ Rota, Opera Emigranci, pieśń́ Marsylianka wielkopolska, Opera Legenda Bałtyku, utwory organowe i fortepianowe oraz liczne utwory wokalne i chóralne (w tym ok. 600 pieśni).

Laureat licznych nagród. W 1902 r. otrzymał Nagrodę im. Giacomo Meyerbeera – Prix de Rome za oratorium Powrót syna marnotrawnego i Uwerturę romantyczną. Jeszcze w roku 1903 otrzymał Nagrodę im. Ludwiga van Beethovena w Bonn za uwerturę̨ Swaty polskie, zaś́ w 1904 r. po raz drugi Nagrodę im. Meyerbeera – za Symfonię a- moll oraz za Symfonię h-moll nr 1. W 1907 r. otrzymał I nagrodę̨ na konkursie kompozytorskim we Lwowie za utwór Żałobny pochód Kościuszki na Wawel. W 1910 r. na konkursie kompozytorskim we Lwowie otrzymał nagrodę̨ za pieśń́ solową Zagasły już̇. W roku 1914 otrzymał I nagrodę̨ na konkursie lwowskiego „Echa” za utwór chóralny Danae. W 1931 r. został honorowym członkiem The Organ Music Society w Londynie. W 1935 r. grono muzyków warszawskich przyznało mu Państwową̨ Nagrodę̨ Muzyczną.