logo

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14_X

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pedagodzy!

Ruch ludowy od zarania swych dziejów wielką wagę przywiązywał do rozwoju oświaty. Hasło „Oświata dla ludu” tkwiło nie tylko na naszych sztandarach, ale zakorzenione było głęboko w sercach i umysłach działaczy ludowych. Każdego roku w Dniu Edukacji Narodowej nasze myśli i serdeczne uczucia kierujemy w sposób szczególny w stronę nauczycieli i wychowawców.

W imieniu ludowców podlaskich oraz własnym składamy Wam – Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy – wyrazy głębokiej wdzięczności za Wasz codzienny trud pedagogiczny, za Waszą służbę polskiej, podlaskiej i białostockiej oświacie. Życzymy Wam wielu dalszych sukcesów zawodowych, spełnienia założonych celów, dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości i tej specyficznej satysfakcji, która płynie z pracy nauczania i wychowania. Niechaj stanie się ona także źródłem Waszej wewnętrznej radości i społecznego uznania.

Marszałek Województwa Podlaskiego
Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL
Mieczysław Baszko

Wicewojewoda Podlaski
Prezes Miejskiego Zarządu PSL w Białymstoku
Wiesław Żyliński

bukiet1