logo

Poświęcenie Sztandaru z wizerunkiem Matki Boskiej

Od 6 do 8 września do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie (koło Knyszyna) przybywają pielgrzymi z całego województwa podlaskiego. W niedzielę (6.09) przed obrazem Matki Boskiej Krypnieńskiej modlili się także ludowcy.

Podczas polowej Mszy świętej, w obecności kilku tysięcy wiernych, został poświęcony nowy, zielony, pięknie haftowany Sztandar Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mońkach. Na stronie głównej Sztandaru wizerunek cudownego obrazu Matki Boskiej Krypnieńskiej, a pod obrazem złocony napis: BÓG – HONOR – OJCZYZNA.

W czasie ceremonii poświęcenia Sztandaru Kustosz Sanktuarium – ksiądz dziekan Grzegorz Bołtruczuk – mówił o tradycji ruchu ludowego, o potrzebie jedności wszystkich Polaków.

Podczas uroczystej Mszy Świętej w intencji rolników i ludowców – były poczty sztandarowe oraz ludowcy z wielu podlaskich powiatów (delegacje). W intencji rolników i ich rodzin modlił się także Marszałek Sejmiku Podlaskiego – Mieczysław Baszko oraz Starosta Moniecki – Andrzej Daniszewski. Uroczysta Msza Święta zakończyła się odśpiewaniem hymnu PSL – „Roty”.

Po Mszy prezes Zarządu Powiatowego PSL, Starosta Moniecki – Andrzej Daniszewski zaprosił ludowców na obiad w Knyszynie. W czasie spotkania prof. dr Adam Dobroński wygłosił wykład na temat: „Tradycje i dzieje ruchu ludowego w Polsce i na Białostocczyźnie”.

Tekst: Wenanty Z. Kruk

Zdjęcia: Krzysztof Pochodowicz