logo

Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w Podlaskiem

W piątek 7 sierpnia białostocki oddział KRUS ogłosił tegorocznych laureatów finału XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Zwycięstwo należy do Jadwigi i Zdzisława Sidorków z Żywej Wody, którzy będą reprezentować nasze województwo w ogólnopolskim finale imprezy. Ale powody do radości mają i pozostali laureaci: Anna Maria i Bogusław Fiedorczykowie z Rutkowszczyzny (gmina Suchowola), którzy zajęli 2 miejsce oraz Barbara i Piotr Szelągowscy z Łubnic Krusze (gmina Kołaki) – zdobywcy 3. miejsca. Nagrody otrzymali też i rolnicy, którzy zajęli miejsca kolejne (w finale wojewódzkim wzięło udział osiem gospodarstw).

Cel konkursy organizowanego od 2003 roku od lat jest niezmienny – promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

– W tej edycji udział w konkursie wzięły 32 gospodarstwa rolne – mówi Barbara Sołoniewicz, dyrektorka białostockiego oddziału KRUS. – Ocenie komisji podlegały te elementy gospodarstwa, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwa, czyli ład i porządek, stan budynków, sprawdzamy np. w jakim stanie schody, drabiny, instalacje elektryczne, wreszcie warunki bytowania zwierząt. Zależy nam jak na najszerszym propagowaniu właściwych zachowań.

To ważne nie tylko ze względu na ewentualne nagrody i splendory. Z danych białostockiego KRUS wynika, że tylko w ubiegłym roku zostało zgłoszonych 1700 wypadków w gospodarstwach rolnych, z czego w 1230 przypadków wypłacono odszkodowanie. Aż ośmiu rolników zginęło przy wykonywaniu pracy.

– Wprawdzie wypadkowość wśród rolników w Podlaskiem spada, ale jest większe niż przeciętna w kraju – podkreśla Marek Milewski z KRUS. – Najwięcej jest ich w gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła mlecznego, głównie w pomieszczeniach produkcyjnych, oborach.

Wśród największych przyczyn wysokiej wypadkowości wymieniany jest zły stan budynków gospodarskich, nieodpowiednia organizacja pracy i nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp. I te właśnie czynniki wymagają największej poprawy w podlaskich gospodarstwach.

Kolejnym etapem konkursu „bezpieczne Gospodarstwo Rolne” są eliminacje centralne. Weźmie w nich udział 16 laureatów wyłonionych w poszczególnych etapach wojewódzkich. Nagrodą główną jest ufundowany przez prezesa KRUS ciągnik rolniczy.

Źródło i więcej zdjęć na: www.wrotapodlasia.pl