logo

Ziarno na Europejski Chleb Pokoju

Polska została zaproszona do pieczenia Europejskiego Chleba Pokoju w 2013 roku. Podczas spotkania w Brukseli z ministrem Stanisławem Kalembą, niemiecka minister ds. ochrony żywności, rolnictwa i ochrony konsumentów Ilse Aigner zaprosiła nasz kraj do wzięcia udziału w inicjatywie „PeaceBread”.

Wydarzenie to było częścią obchodów, przypadającej na 2014 rok, 25. rocznicy upadku muru berlińskiego i żelaznej kurtyny w Europie. Minister Aigner przekazała polskiemu ministrowi rolnictwa symboliczny woreczek z nasionami żyta, które zostaną zasiane w Polsce, a także w dziewięciu innych krajach Europy Środkowej, które łączy wspólna droga do demokracji. A mianowicie w Bułgarii, Estonii, Litwie, Łotwie, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Czechach oraz na Węgrzech. Zebrane plony zostaną przekazane organizatorom “PeaceBread”, a następnie wykorzystane do wypieku wspólnego europejskiego chleba pokoju, który w ramach berlińskich uroczystości będzie symbolem upadku komunizmu w Europie.

Liceum ogólnokształcące im. Ks. Jerzego Popiełuszki  w Suchowoli zostało zaproszone do realizacji tego projektu. Projekt jest koordynowany  przez stowarzyszenie „FriedensBrot e.V”, pod patronatem federalnej Minister Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów, Ilse Aigner. Od 2005 r. w pasie śmierci przy Murze Berlińskim na Bernauer Straße jest wysiewane żyto, z którego po zbiorach wypiekane są hostie. Tym razem  „zboże jubileuszowe” z Suchowoli i innych krajów europejskich zostało zmielone razem ze zbożem zebranym w Berlinie, a następnie został z niego upieczony „Europejski Chleb Pokoju”. Uroczystości towarzyszyła konferencja naukowa pt.: „Rolnictwo i pokój  – niepodzielna rzeczywistość w Europie”.

Charakter projektu ma ścisły związek z naszą szkołą, do której uczęszczał bł.ks. Jerzy Popiełuszko, który poświecił życie ideałom wolności i pokoju oraz ma związek z działalnością szkoły, która podejmuje inicjatywy obywatelskie, a jej uczniowie co roku uczestniczą w akcji Amnesty International na rzecz zwolnienia aresztowanych za walkę o wolność w krajach, w których łamane są prawa człowieka. Ponadto Suchowola jako Centrum Europy staje się wiec symbolicznym miejscem tej inicjatywy.

29 października 2014 w Berlinie odbyło się uroczyste podsumowanie tej inicjatywy PeaceBread, na którym była obecna delegacja z Suchowoli oraz na którym  Pani Zofia Szalczyk Wiceminister Rolnictwa zaprosiła, w imieniu Marka Sawickiego, do Polski na podsumowanie inicjatywy w 2015 roku.

Zboże na Europejski Chleb pokoju rośnie nadal w Suchowoli i właśnie w tym roku do Suchowoli trafi zboże z 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie zostanie wypieczony Europejski Chleb Pokoju, który chcemy przekazać 12 września b.r. na Dożynki Prezydenckie w Spale, gdzie ma się odbyć tegoroczny finał inicjatywy, na którą przyjadą delegacje z 10 krajów uczestniczących w projekcie. Podczas podsumowania Ministerstwo Rolnictwa organizuje konferencje dotyczącą problemów demograficznych na terenach wiejskich.

Polskie żniwa na Chleb Pokoju zostały zorganizowane 30 lipca b.r. w Suchowoli. Obrzęd żniw poprzedzony był uroczystą sesją Rady Miejskiej, na którą przybyli m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego – Mieczysław Baszko, poseł do Parlamentu Europejskiego – Jarosław Kalinowski, Wicewojewoda Podlaski – Wiesław Żyliński, Podlaski Kurator Oświaty – Jerzy Kiszkiel, zastępca dyrektora KRUS w Białymstoku – Elżbieta Swatowicz, Proboszcz parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Suchowoli – ks. Tomasz Małyszko, rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszko. Podczas sesji, radna Krystyna Gudel, odczytała apel o pokój, który następnie został podpisany przez zgromadzonych.

Po obradach wszyscy udali się na pole należące do Zespołu Szkół w Suchowoli, gdzie odbyło się symboliczne koszenie zboża. Podlascy samorządowcy i zaproszeni goście, korzystając z sierpa i kosy ucięli pierwsze łany żyta.