logo

Wiesław Żyliński nowym wicewojewodą

8 lipca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda podlaski Andrzej Meyer przekazał w imieniu Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz nominację Wiesławowi Żylińskiemu na funkcję wicewojewody podlaskiego.
Wiesław Żyliński jest wieloletnim pracownikiem instytucji związanych z rolnictwem. Ma olbrzymie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi– podkreślał wojewoda podlaski Andrzej Meyer-Wojewoda zwrócił też uwagę, że doświadczenie zawodowe Wiesława Żylińskiego będzie  bardzo przydatne zwłaszcza teraz, kiedy województwo boryka się z wieloma problemami związanymi z rolnictwem i ochroną środowiska.
Nowy wicewojewoda będzie zajmował się m.in. rolnictwem, polityką społeczną i sprawami obywatelskimi.

Dziękuję Pani Premier, dziękuję wicewojewodzie podlaskiemu i prezesowi podlaskich struktur PSL  marszałkowi Mieczysławowi Baszko za udzieloną rekomendację na funkcję wicewojewody – mówił Wiesław Żyliński – Zapewniam, że dołożę wszelkich starań , aby swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystać w pracy dla dobra województwa.

Gratulacje i życzenia wicewojewodzie podlaskiemu złożył także Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko.  Wyraził przekonanie, że powołanie Wiesława Żylińskiego to wybór bardzo korzystny dla regionu.

Wiesław Żyliński jest wiceprezesem podlaskich struktur PSL. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, ukończył też podyplomowe studia z zarządzania i finansów w ochronie zdrowia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Od 2009 r. kierował Biurem Wsparcia Inwestycyjnego w Podlaskim Oddziale Regionalnym ARiMR.
Wcześniej, przez 12 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w ogólnopolskich sieciach handlowych. Pełnił funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku oraz Dyrektora ds. Handlowych w Novumnet S.A  Przez 16 prowadził własną firmę , działając w branży budowlanej.
Ma 55 lat. Żonaty. Ma córkę i dwóch synów oraz wnuka Michała.

Źródło: www.radio.bialystok.pl, www.wrotapodlasia.pl, www.bialystok.uw.gov.pl