logo

Szykujemy się do pełnego wykorzystania PROW 2007-2013 oraz apel w sprawie programu bioasekuracji

Chcemy w 100% wykorzystać unijne środki na rozwój wsi i rolnictwa na lata 2007-2013. Dlatego podjąłem decyzję o wydłużeniu terminu rozliczenia ośmiu działań w ramach PROW – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Pierwotnie plan przewidywał,  że rozliczenia nastąpią do końca czerwca tego roku. Tymczasem weszły już w życie rozporządzenia, które wydłużą okres składania wniosków rozliczeniowych do 30 września 2015 r.

Decyzja dotyczy następujących programów: „Zwiększanie wartości dodanej i podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych”, „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonej przez katastrofy oraz wprowadzanie  odpowiednich działań zapobiegawczych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Jednocześnie komitet monitorujący PROW 2007-2013 już niedługo podejmie decyzję o przesunięciu 104 mln euro, z działań cieszących się mniejszą popularnością, na dofinansowanie programu pomocy dla młodych rolników. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że po tym przesunięciu premie w wysokości 100 tyś. zł. otrzyma łącznie 14,5 tys. gospodarstw.

Podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki zaapelował do mediów i rolników o większą wyrozumiałość dla realizowanego właśnie w województwie podlaskim programu bioasekuracji, którego celem jest zwalczenie afrykańskiego pomoru świń.  – Wszyscy eksperci i naukowcy podkreślają, że tylko żelazna dyscyplina w realizacji programu bioasekuracji może doprowadzić do uwolnienia tej części Polski z choroby i zablokowania jej rozprzestrzeniania na inne tereny. Ta choroba nie jest szkodliwa dla człowieka, ale może być niebezpieczna dla całej krajowej hodowli trzody chlewnej. Dlatego apeluję do rolników, aby ten program realizowali w 100% – powiedział minister Marek Sawicki.

Do 29 maja 2015 r. rezygnację z produkcji trzody chlewnej zapowiedziało 277 gospodarstw, które uznały, ze nie są w stanie sprostać programowi bioasekuracji, a które z tego tytułu otrzymają pomoc finansową.

Dla gospodarstw, które nie spełnią wymagań w zakresie bioasekuracji, właściwi powiatowi lekarze weterynarii będą wydawać decyzje administracyjne w przedmiocie uboju lub zabicia świń oraz zakazu ich utrzymywania przez okres obowiązywania programu. Posiadaczom tych zwierząt przysługuje wypłata odszkodowania z tego tytułu ze środków w budżecie państwa. Świnie z tych gospodarstw, będą w pierwszej kolejności kierowane do uboju. Obecnie udało się pozyskać do współpracy zakład, prowadzący działalność w zakresie uboju świń.

Ponadto każdy posiadacz świń, który złożył oświadczenie, iż jego gospodarstwo nie spełni wymagań w zakresie bioasekuracji oraz posiada dokumenty potwierdzające wykonanie nakazów decyzji powiatowego lekarza weterynarii, ma prawo ubiegać się o wypłatę rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w okresie obowiązywania programu.

Inspekcja Weterynaryjna rozpoczęła teraz kontrole gospodarstw (tych, które nie zrezygnowały z hodowli) pod kątem spełniania przez nie wymagań w zakresie bioasekuracji. Weterynarze odwiedzili do chwili obecnej 272 gospodarstw. Kontrole te będą kontynuowane i będą dotyczyć wszystkich gospodarstw na obszarze obowiązywania programu.

– Chcę jeszcze raz podkreślić, że jeżeli chcemy jeszcze przez długie lata spożywać polskiego kotleta schabowego, to apeluję, aby program bioasekuracji w województwie podlaskim był w pełni realizowany. To jest jedyna gwarancja, że ta choroba nie rozprzestrzeni się na inne tereny – podsumował minister Marek Sawicki.