logo

Podlaska wieś dziś i jutro…

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski 9 kwietnia br. przybył z wizytą na Podlasie. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce (powiat bielski) pod hasłem „Podlaska wieś dziś i jutro”. Szkole prowadzonej i nadzorowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ostatnie lata to czas dynamicznych zmian, nowych doświadczeń, inwestycji. Organizatorzy uznali, że przyszedł czas na podsumowanie.

Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli samorządów powiatowych i wojewódzkich, wójtów, burmistrzów, przedstawicieli agencji rolniczych jak również rolników i przedsiębiorców z powiatu bielskiego. Przybyłych gości powitała Dyrektor Zespołu Szkół Pani Halina Leszczyńska. Uczniowie zaprezentowali natomiast pokaz obrzędu wypiekania chleba odwołując się tym samym do  ludowego dziedzictwa i tradycji panujących na podlaskiej wsi.

Gościem specjalnym był poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, który na wstępie swojego wystąpienia opowiedział o swojej drodze życiowej, która zaczęła się na wsi i jest ze wsią nierozerwalnie złączona. Zachęcał przy tym młodych słuchaczy do pozostania na wsi. Następnie skupił się na zmianach, które nastąpiły w Polsce po przystąpieniu do Unii. Możliwości jakie daje dziś rodzimym rolnikom Unia Europejska sprawiły, że z sukcesami rywalizują z konkurentami z innych państw europejskich. Poseł Kalinowski szeroko omówił zagadnienia związane ze Wspólną Polityką Rolną w obecnej perspektywie budżetowej 2014-2020.

Nie zabrakło także pytań z sali dotyczących aktualnych problemów w rolnictwie. Zebrani pytali o kary za przekroczenie kwoty mlecznej, system ubezpieczenia rolniczego, a także o zmiany w prawie łowieckim.