logo

Apel Samorządowy

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Samorządowcy!

Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę za jak ważną dziedzinę życia Polaków odpowiadamy. To my samorządowcy, jesteśmy prawdziwymi gospodarzami naszych Małych Ojczyzn.

Dlatego zwracam się dziś do Was, jako kandydat na Prezydenta RP z gorącą prośbą o Wasze poparcie. Chcę być Waszym kandydatem – bez względu na podziały polityczne. Chcę być kandydatem Polski Samorządnej.

Sam wywodzę się z Polski lokalnej i jestem z tego dumny. Moja kandydatura wynika nie tyle z mandatu politycznego, ale przede wszystkim z mojego doświadczenia i dorobku samorządowego. Od 2006 roku jestem marszałkiem województwa świętokrzyskiego, wcześniej zaś byłem radnym powiatowym. Samorząd to główne źródło mojego doświadczenia w działalności publicznej. Znam problemy zwykłych ludzi i znam problemy, z którymi borykają się nasze samorządy. Teraz to doświadczenie chcę przenieść na szczebel centralny.  Z perspektywy warszawskich gabinetów widać zdecydowanie za mało! Jako Prezydent chcę być rzecznikiem Polski Samorządnej. Po wyborze na najwyższy urząd w państwie chcę inicjować potrzebne zmiany w prawie. W tym te, które bezpośrednio dotyczą naszej – samorządowców – codziennej aktywności zawodowej. Po to, by bardziej skuteczne niż dotychczas można było rozwiązywać  problemy naszych wspólnot lokalnych.

Władza centralna, tak jak samorządowa, musi pełnić rolę służebną wobec obywateli.  W samorządach jest wiele pozytywnej energii, zdroworozsądkowego myślenia, odpowiedzialności za dobro wspólne i działania na rzecz pomyślność wszystkich pokoleń mieszkańców naszych regionów.  Wiemy, że to właśnie ta pozytywna, oddolna energia była w naszych dziejach motorem rozwoju i siły Rzeczypospolitej. Od czasów przedrozbiorowych, przez II RP, po odbudowywany od podstaw samorząd w ostatnim ćwierćwieczu. Moim celem jest przeniesienie tej pozytywnej energii z samorządów do Warszawy.

Dziś Polska stoi przed niepowtarzalną szansą cywilizacyjnego skoku. Aby jednak stał się on możliwy, potrzebne jest mądre i konsekwentne działanie rządzących. Potrzebne jest danie szansy Polakom na samorealizację.

Apeluję więc do Was samorządowców w całym kraju, do środowisk lokalnych i działaczy społecznych: zbudujmy szerokie porozumienie dla Polski. Zbudujmy wielką koalicję ludzi dobrej woli na rzecz myślenia i działania wspólnotowego!

Jako jedyny kandydat na urząd Prezydenta wywodzący się z naszego środowiska samorządowego, zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie mojej kandydatury. Samorządna Polska musi uzyskać bardziej donośny głos! Polska czeka na dobre zmiany. A te może dać jej znacznie mniej upartyjniona Polska Samorządowa.

Adam Jarubas

Kandydat na urząd Prezydenta RP