logo

Młodzi na rynku pracy a€“ wyzwania i instrumenty wsparcia

26 stycznia br. konferencję „Młodzi na rynku pracy a€“ wyzwania i instrumenty wsparcia” zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wspólnie z Powiatowymi Urzędami Pracy województwa podlaskiego. Podczas spotkania wręczono odznaczenia państwowe.

W tym wydarzeniu wziął udział wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski. W związku z przypadającym na 27 stycznia Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wicewojewoda podlaski wręczył Srebrny Krzyż Zasługi oraz Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Zabierając głos wicewojewoda podlaski podziękował, pogratulował i przekazał najlepsze życzenia wszystkim Pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia.

– Proszę przyjąć moje wyrazy uznania i szacunku za codzienną, odpowiedzialną i szlachetną pracę na rzecz społeczeństwa województwa podlaskiego oraz na rzecz tej grupy osób, która pozostaje okresowo bądź dłużej bez zatrudnienia. Niech Państwa praca będzie tą płaszczyzną, gdzie można skomunikować ze sobą w sposób skuteczny osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorców. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w 2015 roku.

Celem konferencji było m.in. przedstawienie założeń „Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim, ale też dyskusja dotycząca inicjatyw podejmowanych na rzecz promocji zatrudnienia osób młodych na podlaskim rynku pracy i aktywizacji tej grupy osób w sferze zawodowej, społecznej i edukacyjnej.

W konferencji uczestniczyli samorządowcy, pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia i partnerzy współpracujący z Wojewódzkim Urzędem Pracy.