Podlaska młodzieżówka FML świętuje swoje 9-lecie


 

Blisko trzystu zaproszonych gości, również z kraju, trzy zespoły muzyczne oraz pełne stoły tradycyjnego, regionalnego jadła – tak Młodzi Ludowcy z województwa podlaskiego obchodzili IX rocznicę powstania młodzieżówki PSL-u.
 
Tradycyjnie już obchody powstania Forum Młodych Ludowców na Podlasiu zorganizowano w Białostockim Muzeum Wsi. To właśnie w tym miejscu 18 czerwca 2011 r. spotkali się członkowie i sympatycy FML-u oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, zarówno z Podlasia, jak i z innych regionów Polski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Kol. Wojciech Dzierzgowski – Prezesa ZW PSL, Wicewojewoda Podlaski; Kol. Jan Kamiński – Poseł na Sejm RP; Kol. Mieczysław Kazimierz Baszko – Wiceprezes ZW PSL, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego; Kol. Dariusz Klimczak – Prezes Zarządu Krajowego FML, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Na podlaskie obchody 9-lecia przybył również Zarząd Krajowy FML wraz z delegacjami poszczególnych województw. Ponadto swoją obecnością zaszczycili Młodych Ludowców członkowie Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządów Powiatowych PSL, radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy departamentów i jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa, przedstawiciele administracji rządowej, burmistrzowie, starostowie, radni powiatów i gmin oraz sympatycy PSL. Wśród uczestników święta FML nie mogło zabraknąć samych Młodych Ludowców, których przedstawiciele przybyli ze wszystkich podlaskich powiatów, na terenie których funkcjonują struktury młodzieżówki. Głównym inicjatorem i organizatorem spotkania była Kol. Ewa Kulikowska – Prezes Zarządu Wojewódzkiego FML w Białymstoku.
 
Uroczystość jubileuszu 9-lecia prowadził Kol. Tomasz Fiłonowicz, Prezes Zarządu Powiatowego FML w Sokółce. W wygłoszonym przemówieniu przedstawił rys historyczny młodzieżówki Stronnictwa na Podlasiu. „W naszym województwie organizacja FML działa prężnie od 2002 roku.” – powiedział Tomasz Fiłonowicz. Przypomniał również założycieli podlaskich struktur młodzieżówki, którymi byli m.in.: Kol. Marek Trębicki - pierwszy Prezes ZW FML na Podlasiu, Grzegorz Herbszt, Maciej Okuła, Paweł Kondracki, Rafał Galiński, Artur Sakowski oraz iż obecnie Prezesem Zarządu Wojewódzkiego FML na Podlasiu jest Kol. Ewa Kulikowska. „Pod jej przewodnictwem młodzi ludzie niejednokrotnie potwierdzają gotowość pomocy oraz czynny udział we wszelakich inicjatywach Polskiego Stronnictwa Ludowego.” – podkreślił Tomasz Fiłonowicz. Stwierdził jednocześnie, iż Forum Młodych Ludowców jest nowoczesną i dynamiczną organizacją, która swe idee czerpie z najlepszych tradycji ruchu ludowego i polskiej demokracji. FML skupia młodych ludzi, dla których idee te są wzorem do postępowania i pracy na rzecz Ojczyzny. „Wśród celów FML na plan pierwszy wybija się dążenie do wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży oraz upowszechnianie kultury i pielęgnowanie tradycji ruchu ludowego, a także działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.” – dodał Tomasz Fiłonowicz.
 
Następnie głos zabrała Kol. Ewa Kulikowska, Prezes Podlaskiego ZW FML, która w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim za przybycie na uroczystość 9-lecia. Skierowała również słowa podziękowania dla kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego za wsparcie działalności Młodych Ludowców. Jednocześnie wyraziła nadzieję, iż to wsparcie będzie nieustannie kontynuowane, a członkowie młodzieżówki będą otrzymywali dobre wzorce postępowania ze strony starszych kolegów. „(…) są młodzi ludzie, którzy patrzą na was (…), na starszych kolegów i koleżanki, na wasze zachowanie w stosunku do siebie i do nas, na wasze relacje, na wasz sposób działania, na to kim jesteście i co reprezentujecie sobą. Młodzi potrzebują wzorców …”– powiedziała Ewa Kulikowska. O tym, jak ważne są dobre przykłady w takiej organizacji, jaką jest młodzieżówka partii politycznej, Prezes ZW FML stwierdziła słowami: „ … jeżeli tych wzorców nie będzie, (…) to nas też nie będzie – rozpadnie się FML, a wtedy rozpadnie się i PSL.” Kol. Ewa Kulikowska podkreśliła jednocześnie wagę i znaczenie współpracy i współdziałania, zarówno wewnątrz struktur Forum Młodych Ludowców, jak również w kontaktach z Polskim Stronnictwem Ludowym. Na zakończenie podziękowała sponsorom za wkład finansowy i rzeczowy oraz wszystkim osobom pomagającym w czasie organizowania uroczystości wręczając drobne upominki.
 
W czasie święta Podlaskiego FML-u głos zabrali również zaproszeni goście. Prezes Zarządu Krajowego FML, Kol. Dariusz Klimczak odniósł się do kwestii współpracy młodszych i starszych kolegów. „(…) mamy wspaniałą okazję, by mówić o Forum Młodych Ludowców, a także o naszej współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym, którego jesteśmy nieodzowną częścią, niektórzy mówią: siłą napędową, inny mówią: konkurencją.” – powiedział Dariusz Klimczak podkreślając, iż ta współpraca jest głównym atrybutem działalności młodzieżówki. Dodał jednocześnie, iż najważniejszą rolą FML-u, jest kształtowanie aktywności społeczno-politycznej ludzi młodych, bowiem „(…) bez tego zaplecza młodzieżowego, bez współpracy z najmłodszymi członkami partii nie jest możliwe, żeby pokazać co ma się do powiedzenia, jakie ma się pomysły, jak się wizualizują nasze działania, w jaki sposób – inny niż PSL – chcemy eksponować nasz program.” Na zakończenie Dariusz Klimczak złożył życzenia Młodym Ludowcom z województwa podlaskiego: „Życzę wszystkim na Podlasiu, aby ta działalność rozwijała się i żeby przynosiła chlubę całemu ruchowi ludowemu, a także naszemu krajowi – Polsce.”
 
Swoje życzenia młodym ludowcom przekazali również w przemówieniach: kol. Mikołaj Janowski ­– Członek NKW, Wiceprezes ZW PSL, Kierownik BP ARiMR w Hajnówce, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego; kol. Jan Kamiński – Poseł na Sejm RP; kol. Mieczysław Kazimierz Baszko – Wiceprezes ZW PSL, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Wszyscy dobrze ocenili pracę FML-u podlaskiego, deklarowali współpracę oraz dziękowali kol. Ewie Kulikowskiej, Prezesowi ZW FML, za jej pracę na rzecz młodych ludowców oraz dążenie do tego, aby w pracy na rzecz ruchu ludowego podwyższać sobie i młodym ludowcom poprzeczkę. Z zaproszonych gości spoza województwa, swoje życzenia podlaskiemu FML-owi przesłali: Zbigniew Włodkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, Henryk Smolarz – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jak co roku pamiętający o nas Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 
Na zakończenie Prezes ZW FML Ewa Kulikowska zapowiedziała najważniejszego gościa. Głos zabrał Kol. Wojciech Dzierzgowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL i Wicewojewoda Podlaski. W swoim przemówieniu podziękował on za zaproszenie na święto Młodych Ludowców. Wicewojewoda złożył również podziękowanie Prezes ZW FML Kol. Ewie Kulikowskiej, Prezesowi ZK FML Kol. Dariuszowi Klimczakowi, oraz wszystkim koleżankom i kolegom za wspieranie Polskiego Stronnictwa Ludowego „w sposób zdecydowany, odważny”. Efektem tego wsparcia było m.in. 80 tys. głosów, jakie zdobyły listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w 2010 roku. Wojciech Dzierzgowski zaprosił wszystkich chętnych do kandydowania w wyborach parlamentarnych z list PSL-u. „Myślę, że także osiągniecie dobre, wysokie wyniki, być może zdobędziecie mandaty posłów czy senatorów, ponieważ jesteście aktywni, jesteście znani i myślę, że to bardzo dobrze wróży dalszemu rozwojowi, zarówno Forum Młodych Ludowców, jak też tych osób, które w Forum Młodych Ludowców uczestniczą.” – powiedział Wicewojewoda Dzierzgowski. Jednocześnie zadeklarował pełne wsparcie młodzieżówki Stronnictwa, stwierdzając, iż „zawsze wspieraliśmy i będziemy wspierać Forum Młodych Ludowców”. Prezes ZW PSL wyraził jednocześnie zadowolenie z faktu, iż może być razem z koleżankami i kolegami w czasie święta podlaskiej młodzieżówki. Na koniec przemówienia Prezes Dzierzgowski złożył życzenia działaczom FML. „(…) Dla Forum Młodych Ludowców, z okazji dziewiątej rocznicy powstania życzę dalszych sukcesów w rozwoju, i abyście w kolejnych latach organizowali coraz bardziej huczne i liczne jubileusze i żebyście także osiągali sukcesy polityczne bardzo dobrze współpracując z Polskim Stronnictwem Ludowym i wspierając Polskie Stronnictwo Ludowe” – powiedział Wojciech Dzierzgowski.
 
Obchody 9-lecia Forum Młodych Ludowców w województwie podlaskim uświetniły występy zespołów Kalina i Tvister, oraz gwiazda wieczoru – zespół Red Star. Zabawa trwała do białego rana, niespodzianka też była, jadło i napitki świetne a tańczących par co niemiara. Kto nie był, niech żałuje i na następny rok niech się szykuje … .
 
tekst: Dariusz Żukiewicz, Biuro Prasowe Podlaskiego ZW FML
e-mail: PSL.Sokolka@gmail.com, www.psl-sokolka.pl
 

 

 
Design by -=coyote=- 2006. upd. Paweł Januszkiewicz 2010